گل آپارتمانی apartment flower

فیلتر ها
3 فیلتر فعال
از دسته های دیگر
دسته بندی ها
زیر مجموعه
دیفن باخیا
دیفن باخیا
درختچه آپارتمانی
درختچه آپارتمانی
کاکتوس
کاکتوس
سانسوریا
سانسوریا
پتوس
پتوس
برگ انجیری
برگ انجیری
سرخس
سرخس
پدیلانتوس
پدیلانتوس
زاموفیلیا
زاموفیلیا
کروتون
کروتون
اگزالیس
اگزالیس
سیکاس
سیکاس
پپرومیا
پپرومیا
سیکلامن
سیکلامن
فیلودندرون
فیلودندرون
ارکیده
ارکیده
آگلونما
آگلونما
آرالیا
آرالیا
حسن یوسف
حسن یوسف
بنت قنسول
بنت قنسول
گیاه گل گندمی
گیاه گل گندمی
گیاه برگ عبایی
گیاه برگ عبایی
محصولات
251 محصول
فیکوس بنجامین ابلق کوچک
فیکوس بنجامین ابلق کوچک
170,000 تومان
بنجامین سبز برگ
بنجامین سبز برگ
150,000 تومان
بنجامین آمستل
بنجامین آمستل
195,000 تومان
فیکوس بنجامین ابلق
فیکوس بنجامین ابلق
285,000 تومان
% 5
270,000 تومان
بنجامین ابلق با گلدان پلیمری پایه دار
بنجامین ابلق با گلدان پلیمری پایه دار
بنجامین آمستل با گلدان پلیمری پایه دار
بنجامین آمستل با گلدان پلیمری پایه دار
بنجامین آمستل کینگ با گلدان پلیمری پایه دار
بنجامین آمستل کینگ با گلدان پلیمری پایه دار
بنجامین آمستل کینگ با گلدان فلزی
بنجامین آمستل کینگ با گلدان فلزی
بنجامین بلک با گلدان پلیمری پایه فلزی
بنجامین بلک با گلدان پلیمری پایه فلزی
بنجامین آمستل با گلدان فلزی پایه دار
بنجامین آمستل با گلدان فلزی پایه دار
فیکوس
فیکوس
295,000 تومان
اریکا
اریکا
310,000 تومان
% 10
280,000 تومان
اریکا با گلدان پلیمری
اریکا با گلدان پلیمری
نخل اریکا پالم
نخل اریکا پالم
نخل شامادورا
نخل شامادورا
250,000 تومان
شامادورا با گلدان پلیمری
شامادورا با گلدان پلیمری
گل لیندا
گل لیندا
170,000 تومان
% 6
160,000 تومان
لیندا با گلدان فلزی پایه دار
لیندا با گلدان فلزی پایه دار
نخل ماداگاسکار
نخل ماداگاسکار
دراسینا کامپکت آناناسی
دراسینا کامپکت آناناسی
270,000 تومان
دراسینا سبز
دراسینا سبز
210,000 تومان
درسینا کامپکت گلدان فلزی
درسینا کامپکت گلدان فلزی
کاج مطبق
کاج مطبق
برگ انجیزی کوچک با گلدان فلزی پایه چوبی
برگ انجیزی کوچک با گلدان فلزی پایه چوبی
برگ انجیری کوتاه
برگ انجیری کوتاه
برگ انجیری فر
برگ انجیری فر
برگ انجیری
برگ انجیری
سرخس برگ شمشیری
سرخس برگ شمشیری
220,000 تومان
پدیلانتوس
پدیلانتوس
180,000 تومان
زاموفیلیا متوسط
زاموفیلیا متوسط
420,000 تومان
% 7
390,000 تومان
زاموفیلیا با گلدان پلیمری پایه جوبی
زاموفیلیا با گلدان پلیمری پایه جوبی
زاموفیلیا با گلدان پلیمری پایه فلزی
زاموفیلیا با گلدان پلیمری پایه فلزی
گل باما

 

ثبت سفارش از واتس اپ