مثلا گل رز رو چند بفروشیم خوبه؟

شاخه گل flower bunch

فیلتر ها
3 فیلتر فعال
از دسته های دیگر
محصولات
251 محصول
عروس هلندی
عروس هلندی (دسته)
400,000 تومان
آفتاب گردان مینیاتوری
آفتاب گردان مینیاتوری مینیاتوری (دسته 10 تایی)
200,000 تومان
گل رز هلندی
گل رز هلندی (دسته 20 تایی)
600,000 تومان
گل آلسترومریا بلند
گل آلسترومریا بلند بلند (دسته 10 تایی)
130,000 تومان
گل لیلیوم
گل لیلیوم (دسته 5 تایی)
250,000 تومان
گل ژربرا
گل ژربرا (دسته 10 تایی)
130,000 تومان
گل گلایل
گل گلایل (دسته 50 تایی)
1,500,000 تومان
گل اورینتال
گل اورینتال (دسته 5 تایی)
750,000 تومان
گل آنتوریوم
گل آنتوریوم (دسته 15 تایی)
600,000 تومان
گل استرلیتزیا (گل پرنده بهشتی)
گل استرلیتزیا (گل پرنده بهشتی) (دسته 10 تایی)
300,000 تومان
گل مریم
گل مریم (دسته 25 تایی)
400,000 تومان
گل رز مینیاتوری
گل رز مینیاتوری (دسته)
150,000 تومان
گل آلسترومریا باکسی
گل آلسترومریا باکسی باکسی (دسته 10 تایی)
80,000 تومان
گل داوودی مینیاتوری
گل داوودی مینیاتوری مینیاتوری (دسته)
45,000 تومان
گل فریزیا
گل فریزیا (دسته)
45,000 تومان
گل آنتریوم قاشقی مینیاتوری
گل آنتریوم قاشقی مینیاتوری قاشقی مینیاتوری (دسته 15 تایی)
600,000 تومان
گل لیسیانتوس
گل لیسیانتوس (دسته)
100,000 تومان
گل ارکیده فلوناپسیس
گل ارکیده فلوناپسیس (سرگل)
40,000 تومان
گل شب بو
گل شب بو (دسته 25 تایی)
800,000 تومان
گل میخک مینیاتوری
گل میخک مینیاتوری مینیاتوری (دسته)
80,000 تومان
گل داوودی رشته ای
گل داوودی رشته ای رشته ای (دسته 10 تایی)
44,000 تومان
گل داوودی مینیاتوری دکمه ای
گل داوودی مینیاتوری دکمه ای مینیاتوری دکمه ای (دسته)
44,000 تومان
گل داوودی مینیاتوری مارگریتی
گل داوودی مینیاتوری مارگریتی مینیاتوری مارگریتی (دسته)
44,000 تومان
گل نرگس
گل نرگس (دسته 50 تایی)
تماس بگیرید
09120284787
گل پیونی
گل پیونی (دسته 10 تایی)
تماس بگیرید
09120284787
گل زنبق
گل زنبق (دسته 20 تایی)
تماس بگیرید
09120284787
گل میخک
گل میخک (دسته 25 تایی)
تماس بگیرید
09120284787
گل داوودی مهندسی
گل داوودی مهندسی مهندسی (دسته 25 تایی)
تماس بگیرید
09120284787
گل رز ایرانی
گل رز ایرانی (دسته 50 تایی)
تماس بگیرید
09120284787
گل لاله
گل لاله (دسته 10 تایی)
تماس بگیرید
09120284787
گل آنمون
گل آنمون (دسته 10 تایی)
تماس بگیرید
09120284787
گل ارکیده سیمبیدیوم
گل ارکیده سیمبیدیوم
تماس بگیرید
09120284787
ثبت سفارش تلفنی