مثلا گل رز رو چند بفروشیم خوبه؟

گل آپارتمانی اداری office indoor plants

فیلتر ها
3 فیلتر فعال
از دسته های دیگر
محصولات
251 محصول
گلدان ارکیده بنفش
گلدان ارکیده بنفش
1,100,000 تومان
افوربیا بزرگ
افوربیا بزرگ
2,910,000 تومان
زاموفیلیا غول پیکر
زاموفیلیا غول پیکر
5,500,000 تومان
سانساوریا سبز غول پیکر
سانساوریا سبز غول پیکر
3,900,000 تومان
بنجامین سبز بزرگ
بنجامین سبز بزرگ
2,600,000 تومان
افوربیا متوسط
افوربیا متوسط
1,200,000 تومان
ورزیا قرمز
ورزیا قرمز
1,050,000 تومان
فیلودندرون زانادو
فیلودندرون زانادو
730,000 تومان
سینگونیوم متوسط گلدان سرامیک
سینگونیوم متوسط گلدان سرامیک
450,000 تومان
کورتون طلایی گلدان سرامیک
کورتون طلایی گلدان سرامیک
600,000 تومان
آنتوریوم گلدان سرامیکی
آنتوریوم گلدان سرامیکی
490,000 تومان
کاج مطبق متوسط
کاج مطبق متوسط
980,000 تومان
آرالیا با گلدان سفالی
آرالیا با گلدان سفالی
550,000 تومان
برگ عبایی با گلدان سفالی
برگ عبایی با گلدان سفالی
340,000 تومان
گلدان یوکا بزرگ
گلدان یوکا بزرگ
1,680,000 تومان
لیراتا بزرگ با گلدان سفالی
لیراتا بزرگ با گلدان سفالی
750,000 تومان
یوکا با گلدان فلزی
یوکا با گلدان فلزی
1,050,000 تومان
یوکا با گلدان پلیمری پایه دار
یوکا با گلدان پلیمری پایه دار
1,100,000 تومان
سانسوریا شمشیری ابلق با گلدان پلیمری پایه دار
سانسوریا شمشیری ابلق با گلدان پلیمری پایه دار
990,000 تومان
سانسوریا شمشیری سبز با گلدان پلیمری پایه دار
سانسوریا شمشیری سبز با گلدان پلیمری پایه دار
990,000 تومان
زاموفیلیا با گلدان پلیمری پایه جوبی
زاموفیلیا با گلدان پلیمری پایه جوبی
1,100,000 تومان
سانسوریا شمشیری ابلق با گلدان پایه دار
سانسوریا شمشیری ابلق با گلدان پایه دار
690,000 تومان
سانسوریا شمشیری ابلق با گلدان پلیمری پایه فلزی
سانسوریا شمشیری ابلق با گلدان پلیمری پایه فلزی
930,000 تومان
زاموفیلیا با گلدان پلیمری پایه فلزی
زاموفیلیا با گلدان پلیمری پایه فلزی
680,000 تومان
سانسوریا شمشیری سبز با گلدان فلزی پایه دار
سانسوریا شمشیری سبز با گلدان فلزی پایه دار
730,000 تومان
سانسوریا کراواتی سبز با گلدان پایه دار
سانسوریا کراواتی سبز با گلدان پایه دار
620,000 تومان
سانسوریا شمشیری ابلق
سانسوریا شمشیری ابلق
480,000 تومان
زاموفیلیا متوسط
زاموفیلیا متوسط
450,000 تومان
% 4
430,000 تومان
دراسینا کامپکت آناناسی
دراسینا کامپکت آناناسی
330,000 تومان
یوکا
یوکا
420,000 تومان
آرالیا ژاپنی
آرالیا ژاپنی
330,000 تومان
یوکا خنجری
یوکا خنجری
260,000 تومان
% -35
350,000 تومان
گل باما

..

ثبت سفارش تلفنی