ما را در اینستاگرام دنبال کنید

گل آپارتمانی apartment flower

دسته بندی‌ها :

درختچه آپارتمانی
درختچه آپارتمانی
کاکتوس
کاکتوس
سانسوریا
سانسوریا
زاموفیلیا
زاموفیلیا
ارکیده
ارکیده
موارد بیشتر
پتوس
پتوس
دسته بندی ها
دیفن باخیا
دیفن باخیا
برگ انجیری
برگ انجیری
سرخس
سرخس
پدیلانتوس
پدیلانتوس
کروتون
کروتون
اگزالیس
اگزالیس
سیکاس
سیکاس
پپرومیا
پپرومیا
سیکلامن
سیکلامن
فیلودندرون
فیلودندرون
آگلونما
آگلونما
آرالیا
آرالیا
حسن یوسف
حسن یوسف
بنت قنسول
بنت قنسول
گیاه گل گندمی
گیاه گل گندمی
گیاه برگ عبایی
گیاه برگ عبایی
فیلتر ها
3 فیلتر فعال
از دسته های دیگر
محصولات
251 محصول
سانسوریا شمشیری ابلق
سانسوریا شمشیری ابلق
350,000 تومان
زاموفیلیا متوسط
زاموفیلیا متوسط
420,000 تومان
% 7
390,000 تومان
شفلرا
شفلرا
240,000 تومان
دراسینا کامپکت آناناسی
دراسینا کامپکت آناناسی
270,000 تومان
نخل شامادورا
نخل شامادورا
250,000 تومان
بونسای جنسینگ کوچک
بونسای جنسینگ کوچک
395,000 تومان
فیکوس بنجامین ابلق کوچک
فیکوس بنجامین ابلق کوچک
170,000 تومان
سرخس برگ شمشیری
سرخس برگ شمشیری
220,000 تومان
بنجامین سبز برگ
بنجامین سبز برگ
150,000 تومان
دیفن باخیا
دیفن باخیا
295,000 تومان
پدیلانتوس
پدیلانتوس
180,000 تومان
فیکوس
فیکوس
295,000 تومان
کروتون
کروتون
260,000 تومان
دراسینا سبز
دراسینا سبز
210,000 تومان
یوکا
یوکا
220,000 تومان
آنتریوم
آنتریوم
280,000 تومان
% 7
260,000 تومان
کروتون ابلق
کروتون ابلق
170,000 تومان
بنجامین آمستل
بنجامین آمستل
195,000 تومان
اریکا
اریکا
310,000 تومان
% 10
280,000 تومان
ارکیده تک شاخه
ارکیده تک شاخه
640,000 تومان
% 5
610,000 تومان
پیتوس ابلق
پیتوس ابلق
250,000 تومان
پپرومیا چروک
پپرومیا چروک
110,000 تومان
گل گندم
گل گندم
60,000 تومان
فیکوس بنجامین ابلق
فیکوس بنجامین ابلق
285,000 تومان
% 5
270,000 تومان
گل حسن یوسف
گل حسن یوسف
70,000 تومان
یوکا خنجری
یوکا خنجری
190,000 تومان
% 5
180,000 تومان
گل لیندا
گل لیندا
170,000 تومان
% 6
160,000 تومان
فیلودندرون برگ ویولونی
فیلودندرون برگ ویولونی
340,000 تومان
گیاه شفلرا
گیاه شفلرا
140,000 تومان
بنت قنسول
بنت قنسول
120,000 تومان
آرالیا با گلدان سفالی
آرالیا با گلدان سفالی
برگ عبایی با گلدان سفالی
برگ عبایی با گلدان سفالی
گل باما

 

ثبت سفارش تلفنی