مثلا گل رز رو چند بفروشیم خوبه؟

گل آپارتمانی apartment flower

دسته بندی های گل آپارتمانی

فیلتر ها
3 فیلتر فعال
از دسته های دیگر
محصولات
251 محصول
سانسوریا شمشیری ابلق با گلدان پایه دار
سانسوریا شمشیری ابلق با گلدان پایه دار
690,000 تومان
بنجامین بلک با گلدان پلیمری پایه فلزی
بنجامین بلک با گلدان پلیمری پایه فلزی
480,000 تومان
سانسوریا شمشیری ابلق با گلدان پلیمری پایه فلزی
سانسوریا شمشیری ابلق با گلدان پلیمری پایه فلزی
930,000 تومان
آنتوریوم با گلدان میکا پایه چوبی
آنتوریوم با گلدان میکا پایه چوبی
600,000 تومان
زاموفیلیا با گلدان پلیمری پایه فلزی
زاموفیلیا با گلدان پلیمری پایه فلزی
680,000 تومان
آگلونما برفی با گلدان میکا پایه دار
آگلونما برفی با گلدان میکا پایه دار
900,000 تومان
شفلرا با گلدان پلیمری پایه دار
شفلرا با گلدان پلیمری پایه دار
690,000 تومان
برگ انجیری کوچک با گلدان فلزی پایه چوبی
برگ انجیری کوچک با گلدان فلزی پایه چوبی
450,000 تومان
لیندا با گلدان فلزی پایه دار
لیندا با گلدان فلزی پایه دار
520,000 تومان
سانسوریا شمشیری سبز با گلدان فلزی پایه دار
سانسوریا شمشیری سبز با گلدان فلزی پایه دار
730,000 تومان
بنجامین آمستل با گلدان فلزی پایه دار
بنجامین آمستل با گلدان فلزی پایه دار
700,000 تومان
سانسوریا کراواتی سبز با گلدان پایه دار
سانسوریا کراواتی سبز با گلدان پایه دار
620,000 تومان
درسینا کامپکت گلدان فلزی
درسینا کامپکت گلدان فلزی
550,000 تومان
سانسوریا شمشیری ابلق
سانسوریا شمشیری ابلق
480,000 تومان
زاموفیلیا متوسط
زاموفیلیا متوسط
450,000 تومان
% 4
430,000 تومان
شفلرا
شفلرا
310,000 تومان
دراسینا کامپکت آناناسی
دراسینا کامپکت آناناسی
330,000 تومان
برگ انجیری کوتاه
برگ انجیری کوتاه
300,000 تومان
برگ انجیری فر
برگ انجیری فر
430,000 تومان
نخل شامادورا
نخل شامادورا
330,000 تومان
بونسای جنسینگ کوچک
بونسای جنسینگ کوچک
550,000 تومان
بونسای کاج کونیکا
بونسای کاج کونیکا
600,000 تومان
نخل ماداگاسکار
نخل ماداگاسکار
330,000 تومان
فیکوس بنجامین ابلق کوچک
فیکوس بنجامین ابلق کوچک
350,000 تومان
سرخس برگ شمشیری
سرخس برگ شمشیری
330,000 تومان
بنجامین سبز برگ
بنجامین سبز برگ
320,000 تومان
دیفن باخیا
دیفن باخیا
400,000 تومان
پدیلانتوس
پدیلانتوس
290,000 تومان
فیکوس
فیکوس
375,000 تومان
کروتون
کروتون
360,000 تومان
دراسینا سبز
دراسینا سبز
240,000 تومان
یوکا
یوکا
420,000 تومان
ثبت سفارش تلفنی