مثلا گل رز رو چند بفروشیم خوبه؟

گل آپارتمانی apartment flower

دسته بندی های گل آپارتمانی

فیلتر ها
3 فیلتر فعال
از دسته های دیگر
محصولات
251 محصول
گلدان ارکیده بنفش
گلدان ارکیده بنفش
1,100,000 تومان
افوربیا بزرگ
افوربیا بزرگ
2,910,000 تومان
زاموفیلیا غول پیکر
زاموفیلیا غول پیکر
5,500,000 تومان
سانساوریا سبز غول پیکر
سانساوریا سبز غول پیکر
3,900,000 تومان
بنجامین سبز بزرگ
بنجامین سبز بزرگ
2,600,000 تومان
افوربیا متوسط
افوربیا متوسط
1,200,000 تومان
ورزیا قرمز
ورزیا قرمز
1,050,000 تومان
فیلودندرون زانادو
فیلودندرون زانادو
730,000 تومان
سینگونیوم متوسط گلدان سرامیک
سینگونیوم متوسط گلدان سرامیک
450,000 تومان
کورتون طلایی گلدان سرامیک
کورتون طلایی گلدان سرامیک
600,000 تومان
آنتوریوم گلدان سرامیکی
آنتوریوم گلدان سرامیکی
490,000 تومان
کاج مطبق متوسط
کاج مطبق متوسط
980,000 تومان
ارکیده 5 شاخه با گلدان سرامیکی
ارکیده 5 شاخه با گلدان سرامیکی
4,950,000 تومان
آرالیا با گلدان سفالی
آرالیا با گلدان سفالی
550,000 تومان
برگ عبایی با گلدان سفالی
برگ عبایی با گلدان سفالی
340,000 تومان
گلدان یوکا بزرگ
گلدان یوکا بزرگ
1,680,000 تومان
لیراتا بزرگ با گلدان سفالی
لیراتا بزرگ با گلدان سفالی
750,000 تومان
بنجامین سبز بزرگ با گلدان سفالی
بنجامین سبز بزرگ با گلدان سفالی
950,000 تومان
پتوس چوب دار با گلدان پایه دار
پتوس چوب دار با گلدان پایه دار
750,000 تومان
بنجامین ابلق با گلدان پلیمری پایه دار
بنجامین ابلق با گلدان پلیمری پایه دار
650,000 تومان
پپرومیا قاشقی با گلدان پلیمری پایه دار
پپرومیا قاشقی با گلدان پلیمری پایه دار
450,000 تومان
اریکا با گلدان پلیمری
اریکا با گلدان پلیمری
750,000 تومان
شامادورا با گلدان پلیمری
شامادورا با گلدان پلیمری
600,000 تومان
یوکا با گلدان فلزی
یوکا با گلدان فلزی
1,050,000 تومان
یوکا با گلدان پلیمری پایه دار
یوکا با گلدان پلیمری پایه دار
1,100,000 تومان
سانسوریا شمشیری ابلق با گلدان پلیمری پایه دار
سانسوریا شمشیری ابلق با گلدان پلیمری پایه دار
990,000 تومان
سانسوریا شمشیری سبز با گلدان پلیمری پایه دار
سانسوریا شمشیری سبز با گلدان پلیمری پایه دار
990,000 تومان
اسکاندیس با گلدان پلیمری پایه دار
اسکاندیس با گلدان پلیمری پایه دار
980,000 تومان
ارکیده تک شاخه با گلدان پلیمری پایه دار
ارکیده تک شاخه با گلدان پلیمری پایه دار
1,300,000 تومان
زاموفیلیا با گلدان پلیمری پایه جوبی
زاموفیلیا با گلدان پلیمری پایه جوبی
1,100,000 تومان
پتوس با گلدان پایه دار چوبی
پتوس با گلدان پایه دار چوبی
400,000 تومان
پتوس با گلدان پلیمری پایه دار
پتوس با گلدان پلیمری پایه دار
500,000 تومان
ثبت سفارش تلفنی