• صفحه نخست
  • تاج گل
  • تاج گل تبریک دو طبقه شب بو لیلیوم اورینتال شیپوری و آنتوریوم
تاج گل تبریک دو طبقه شب بو لیلیوم اورینتال شیپوری و آنتوریوم

تاج گل تبریک دو طبقه شب بو لیلیوم اورینتال شیپوری و آنتوریوم

امکان ارسال از روز آینده
هزینه تقریبی ارسال ( بصورت ارسال عادی )
___ cm
سایز گل
___ cm
گل شب بو 25 شاخه
گل لیلیوم 10 شاخه
گل اورینتال 20 شاخه
گل شیپوری 5 شاخه
گل آنتوریوم 20 شاخه
* به دلیل موجود نبودن برخی گل ها در این فصل, ممکن است گل های به کار رفته در این محصول کمی تغییر کنند
مبلغ قابل پرداخت
ناموجود
ثبت سفارش تلفنی