تاج گل تسلیت یک طبقه شب بو میخک و اورینتال

تاج گل تسلیت یک طبقه شب بو میخک و اورینتال

امکان ارسال از روز آینده
هزینه تقریبی ارسال ( بصورت ارسال عادی )
___ cm
سایز گل
___ cm
گل شب بو 50 شاخه
گل میخک 25 شاخه
گل اورینتال 10 شاخه
* به دلیل موجود نبودن برخی گل ها در این فصل, ممکن است گل های به کار رفته در این محصول کمی تغییر کنند
مبلغ قابل پرداخت
ناموجود
ثبت سفارش تلفنی