باکس گل چوبی متوسط رز سفید آنتوریوم بنفش

باکس گل چوبی متوسط رز سفید آنتوریوم بنفش

امکان ارسال از روز آینده
هزینه تقریبی ارسال ( بصورت ارسال عادی )
مبلغ محصول اصلی :
1,325,000 تومان
مبلغ کل سفارش:
1,325,000 تومان
___ cm
سایز گل
___ cm
گل آنتریوم 4 شاخه
گل رز هلندی 15 شاخه
گل ارکیده 3 سرگل
گل آنمون 5 شاخه
* به دلیل موجود نبودن برخی گل ها در این فصل, ممکن است گل های به کار رفته در این محصول کمی تغییر کنند

محصولات پیشنهادی

مبلغ قابل پرداخت
1,325,000 تومان
ثبت سفارش تلفنی