تاج گل تسلیت یک طبقه جربرا آنتریوم

تاج گل تسلیت یک طبقه جربرا آنتریوم

امکان ارسال از روز آینده
هزینه تقریبی ارسال ( بصورت ارسال عادی )
مبلغ محصول اصلی :
1,144,000 تومان
مبلغ کل سفارش:
1,144,000 تومان
___ cm
سایز گل
___ cm
گل ژربرا 15 شاخه
گل گلایل 30 شاخه
گل شب بو 25 شاخه
گل لیلیوم 5 شاخه
* به دلیل موجود نبودن برخی گل ها در این فصل, ممکن است گل های به کار رفته در این محصول کمی تغییر کنند

محصولات پیشنهادی

مبلغ قابل پرداخت
1,144,000 تومان
ثبت سفارش از واتس اپ