باکس گل میکس رز داوودی

باکس گل میکس رز داوودی

امکان ارسال از همین امروز
هزینه تقریبی ارسال ( بصورت ارسال عادی )
مبلغ محصول اصلی :
1,760,000 تومان
مبلغ کل سفارش:
1,760,000 تومان
___ cm
سایز گل
___ cm
گل رز هلندی 25 شاخه
گل داوودی 2 دسته
گل داوودی 2 شاخه
* به دلیل موجود نبودن برخی گل ها در این فصل, ممکن است گل های به کار رفته در این محصول کمی تغییر کنند

محصولات پیشنهادی

مبلغ قابل پرداخت
1,760,000 تومان
ثبت سفارش تلفنی