تاج گل تسلیت دو طبقه گلایل و داوودی

تاج گل تسلیت دو طبقه گلایل و داوودی

امکان ارسال از روز آینده
هزینه تقریبی ارسال ( بصورت ارسال عادی )
مبلغ محصول اصلی :
3,084,000 تومان
مبلغ کل سفارش:
3,084,000 تومان
___ cm
سایز گل
___ cm
گل گلایل 150 شاخه
گل داوودی 80 شاخه
* به دلیل موجود نبودن برخی گل ها در این فصل, ممکن است گل های به کار رفته در این محصول کمی تغییر کنند

محصولات پیشنهادی

مبلغ قابل پرداخت
3,084,000 تومان
ثبت سفارش تلفنی