تاج گل تبریک دو طبقه آنتوریوم لیلیوم ژربرا و میخک

تاج گل تبریک دو طبقه آنتوریوم لیلیوم ژربرا و میخک

امکان ارسال از روز آینده
هزینه تقریبی ارسال ( بصورت ارسال عادی )
مبلغ محصول اصلی :
3,019,000 تومان
مبلغ کل سفارش:
3,019,000 تومان
___ cm
سایز گل
___ cm
گل آنتریوم 40 شاخه
گل لیلیوم 30 شاخه
گل ژربرا 20 شاخه
گل میخک 50 شاخه
* به دلیل موجود نبودن برخی گل ها در این فصل, ممکن است گل های به کار رفته در این محصول کمی تغییر کنند

محصولات پیشنهادی

مبلغ قابل پرداخت
3,019,000 تومان
ثبت سفارش تلفنی