فیلتر قیمت :

تومان
فیلتر رنگ :
گل رز
گل رز
(دسته 20 تایی)
140,000 تومان
مشاهده و خرید
پیتوس ابلق
پیتوس ابلق

70,000 تومان
اضافه به سبد
سیکاس
سیکاس

200,000 تومان
اضافه به سبد
باکس گل رز هلندی سفید صورتی
باکس گل رز هلندی سفید صورتی

401,000 تومان
اضافه به سبد
باکس گل رز هلندی قرمز طرح قلب
باکس گل رز هلندی قرمز طرح قلب

445,000 تومان
اضافه به سبد
باکس گل میکس رز داوودی
باکس گل میکس رز داوودی

254,000 تومان
اضافه به سبد
دسته گل رز آلسترومریا سفید صورتی
دسته گل رز آلسترومریا سفید صورتی

141,000 تومان
اضافه به سبد
-30%
فروش ویژه
اگزالیس شبدر زینتی
اگزالیس شبدر زینتی

100,000 70,000 تومان
اضافه به سبد
نخل اریکا پالم
نخل اریکا پالم

180,000 تومان
اضافه به سبد
-10%
فروش ویژه
پپرومیا چروک
پپرومیا چروک

50,000 45,000 تومان
اضافه به سبد
گل گندم
گل گندم

40,000 تومان
اضافه به سبد
حسن یوسف
حسن یوسف

40,000 تومان
اضافه به سبد
-5%
فروش ویژه
یوکا خنجری
یوکا خنجری

105,000 100,000 تومان
اضافه به سبد
-9%
فروش ویژه
لیندا پافیلی
لیندا پافیلی

110,000 100,000 تومان
اضافه به سبد
فیلودندرون برگ ویولونی
فیلودندرون برگ ویولونی

200,000 تومان
اضافه به سبد
-5%
فروش ویژه
فیکوس بنجامین ابلق
فیکوس بنجامین ابلق

190,000 180,000 تومان
اضافه به سبد
شف لرا (شفلرا)
شف لرا (شفلرا)

100,000 تومان
اضافه به سبد
-14%
فروش ویژه
سانسوریا
سانسوریا

140,000 120,000 تومان
اضافه به سبد
زاموفیلیا
زاموفیلیا

190,000 تومان
اضافه به سبد
بنت قنسول
بنت قنسول

40,000 تومان
اضافه به سبد